Consulting

Med vår spisskompetanse ønsker vi å hjelpe byggebransjen med å identifisere, implementere og håndtere BIM som metode.  

Coordination

Målet vårt som BIM koordinator er å skape effektiv koordinering, bedre kommunikasjon og samhandling i prosjekter.  

Collaboration

Vi tror nøkkelen til vellykkede prosjekter ligger i gode prosesser for samhandling mellom alle aktører.  

TJENESTER

TJENESTER

Vi tilbyr de fleste BIM tjenester og produkter til alle aktører i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Våre kunder er blant annet arkitekter, prosjektledere, byggeledere, rådgivende-fag, entreprenører, byggherrer og eiendomsforvaltere.

Med høye krav fra bransjens bestillere har vi fokus på høy kvalitet i våre leveranser. Vi tror på at vår spisskompetanse og erfaring kan gi dagens prosjekter et løft i prosjektgjennomføring og kompetanseutvikling.

BIM koordinator

Vi tilbyr tjenester innen BIM koordinering i prosjekt.

-Tverrfaglig koordinering i prosjekt

-Modellansvarlig

-Modellkontroll

-Utarbeide BIM-strategi

-Utarbeide BIM gjennomføringsplan

-Utarbeide BIM krav

-Utarbeide BIM rutiner

BIM produksjon

Vi produserer formålsrettet Bygnings Informasjons Modeller (BIM). I tillegg tilbyr vi modelleringsstøtte i ArchiCAD og Revit.

BIM av eksisterende bygg

Vi produserer formålsrettet Bygnings Informasjons Modeller (BIM).

Kurs og opplæring

Vi tilbyr kurs i ulike nivåer til deg og din bedrift. Vi har kurspakker innenfor disse temaene:

  • -Solibri Model Checker/Viewer
  • -Grunnleggende BIM Kurs
  • -BIM kurs for Prosjektledere
  • -BIM koordinator Kurs
  • -Fagskole-undervisning

Alle kurs kan skreddersys til ditt formål. Kontakt oss for mer informasjon. 

PROSJEKTER

Her kan du se noen av våre gjennomførte og pågående prosjekter

Prosjekter overskrift h22

Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum

Byggherre: Statsbygg

Kunde: Arkitektfirmaet Kleihues + Schuwerk og Rambøll

Ferdigstilles: 2019

Areal: ca 54.600 kvm

Kostnadsramme: ca 5,7 mrd. kr

Rolle: BIM ansvarlig ARK og BIM ansvarlig RIE

Hovedverktøy: Solibri Model Checker og Revit

Prosjekt: PNN - Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum

C3 BIM AS er BIM ansvarlig for Arkitektfirmaet Kleihues + Schuwerk i prosjektet. Rollen innebærer støtte for arkitektene, samt tverrfaglig koordinering på tvers av alle fag.

C3 BIM AS er også BIM og modellansvarlig for RIE (Rambøll) i prosjektet. Rollen innebærer BIM støtte for RIE, samt tverrfaglig koordinering på tvers av alle fag.  

Prosjektet er utfordrende, med mange fag og høy kompleksitet. C3 BIM AS stiller med viktig kompetanse på effektiv bruk av BIM verktøy, og er med på å tilrettelegge for gode prosesser og effektiv tverrfaglig prosjektgjennomføring.

Trykk her for å lese mer om prosjektet.

Følg prosjektet på Facebook

Tønsbergprosjektet

Byggherre: Sykehuset i Vestfold, Helse Sør-Øst

Areal: Somatikkbygget på ca 33.000 m2 og Psykiatribygget på 11.406 m2

Kostnadsramme: Omtrent 2,7 mrd.

Kunde: LINK arkitektur

Rolle: BIM spesialist

Hovedverktøy: ArchiCAD

Prosjekt: "Tønsbergprosjektet"

C3 BIM AS er engasjert av LINK arkitektur som BIM spesialist. Vi er inne i prosjektet for å støtte arkitekten på BIM produksjon og leveranser. Prosjektet har stort fokus på digital samhandling og åpne standarder.

Tønsbergprosjektet har nylig vunnet en høythengende pris for åpen teknologi fra buildingSMART International.

Trykk her for å lese mer om prosjektet.

Nytt sykehus i Drammen (NSD)

Byggherre: Vestre Viken HF

Areal: 

Totalt: 111.440 m² BTA Somatikk: 88.400 m² Psykiatri: 23.000 m² Fotavtrykk: 27.000 m²

Kostnadsramme: Omtrent 11 mrd. kroner

Kunde: LINK arkitektur

Rolle: BIM ansvarlig ARK og PGs BIM koordinator

Hovedverktøy: ArchiCAD og Solibri Model Checker

Prosjekt: Nytt sykehus i Drammen - NSD

C3 BIM AS er engasjert av LINK arkitektur som BIM spesialist og PGs BIM koordinator. Vi er inne i prosjektet for å støtte arkitekten på BIM produksjon og leveranser, samt støtte til tverrfaglig koordinering på tvers av alle fag for PG. Prosjektet har stort fokus på digital samhandling og åpne standarder.

Trykk her for å lese mer om prosjektet.

Nye Kodal skole

Byggherre: Sandefjord Kommune

Areal: 3150 kvm

Kostnadsramme: ca 150 MNOK

Rolle: BIM Koordinator for prosjekteringsgruppen

Hovedverktøy: Solibri Model Checker

Prosjekt: "Nye Kodal Skole"

C3 BIM AS er engasjert i vinnergruppen for prosjektering av ny barneskole med tilhørende flerbrukshall og stiller som BIM Koordinator for prosjekteringsgruppen. Rollen innebærer tverrfaglig koordinering av prosjektets fagmodeller og tilrettelegging for effektiv prosjektgjennomføring med bruk av BIM.

Vetland Skole

Byggherre: Undervisningsbygg

Areal: 2500 kvm

Kostnadsramme: ca 77 MNOK

Kunde: A Bygg

Rolle: BIM Koordinator for prosjekteringsgruppen

Hovedverktøy: Solibri Model Checker

Prosjekt: "Vetland Skole"

A Bygg skal sette opp et spesialtilpasset bygg for 20 elever med spesielle behov. Bygget skal være på 2500 kvadratmeter og blir oppført på en eksisterende tomt på Oppsal i Oslo. Dette er et prosjekt med mange spennende utfordringer og høye krav til universell utforming.

C3 BIM AS er engasjert som BIM-koordinator for prosjekteringsgruppen.  Rollen innebærer tverrfaglig koordinering av prosjektets fagmodeller og tilrettelegging for effektiv prosjektgjennomføring med bruk av BIM.

Trykk her for å lese mer om prosjektet.

Fagskole Undervisning

Kunde:

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen i Østfold

Oppdragene:

C3 BIM AS er engasjert i ulike undervisningsoppdrag for Fagskolen i Oslo og Fagskolen i Østfold. 

Der vi blant annet underviser i BIM-verktøy som Revit og Solibri Model Checker, men også i BIM prosess og hvordan vi bruker BIM som verktøy i prosjekt.

Studentene er fra BIM-tekniker linje på FIØ og KEM linje på FOA . 

SELSKAPET

SELSKAPET

C3 BIM AS er et BIM rådgivningsselskap med kontor i Oslo sentrum, etablert av tre BIM spesialister i 2017.

Vi er din BIM Spesialist, der samhandling og digitalisering står i fokus. 

C3 BIM AS er en aktør med spesielt fokus på BIM som metode og vi ønsker å være en aktiv støttespiller for alle parter i bransjen for å identifisere, implementere og håndtere BIM teknologi og prosesser.

I det digitale skiftet kan vi med vår spisskompetanse være med på å skape bedre samhandling og prosjekter.

BIM SPESIALISTENE

BIM SPESIALISTENE

Våre spesialister har erfaring som BIM koordinator fra flere tunge prosjekter, blant annet sykehus og offentlige prosjekter. Vi er uteksaminert som BIM-teknikere fra Fagskolen i Oslo og har praktisk erfaring i byggebransjen. Ved å kombinere erfaringer fra byggeplass med lidenskap for BIM, er vi med på å skape bedre samhandling og prosjekter.

Vi har fokus på effektiv prosjektgjennomføring, og har gode erfaringer med å følge opp og tilfredsstille BIM krav. I tillegg har vi fokus på faglig utvikling, samt dialog og erfaringsutveksling med andre aktører som jobber med BIM.

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet under så tar en av våre spesialister kontakt med deg!

Husk å legge igjen et telefonnummer vi kan nå deg på

Schweigaards gate 34C, 0191 OSLO
Orgnr 918 616 098
Besøk bsN
Besøk bsN

Besøk bsN