VÅR VISJON | C3 BIM AS

Vår visjon

Mennesker+ Teknologi+ Prosess

Vår visjon er å knytte menneskene og teknologien sammen, for å få god samhandling, effektiv koordinering og bedre kommunikasjon i prosjekter.

C3 står for Consulting, Coordination og Collaboration

Consulting

Med vår spisskompetanse ønsker vi å hjelpe byggebransjen med å identifisere, implementere og håndtere BIM som metode.  

Coordination

Målet vårt som BIM koordinator er å skape effektiv koordinering, bedre kommunikasjon og samhandling i prosjekter.  

Collaboration

Vi mener nøkkelen til vellykkede prosjekter ligger i gode prosesser for samhandling mellom alle aktører.  

TJENESTER

TJENESTER

Vi tilbyr de fleste BIM tjenester og produkter til alle aktører i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Våre kunder er blant annet arkitekter, prosjektledere, byggeledere, rådgivende-fag, entreprenører, byggherrer og eiendomsforvaltere.

Med høye krav fra bransjens bestillere har vi fokus på høy kvalitet i våre leveranser. Vi tror på at vår spisskompetanse og erfaring kan gi dagens prosjekter et løft i prosjektgjennomføring og kompetanseutvikling.

BIM-koordinering

Vi tilbyr tjenester innen BIM koordinering i prosjekt.

Les mer ...

BIM-produksjon

Vi produserer formålsrettet BIM.

Les mer ...

BIM-rådgiving

Det stilles stadig høyere krav til digitalisering i bransjen...

Les mer ...

BIM kurs og opplæring

Alle kurs kan skreddersys til ditt formål.

Les mer ...

PROSJEKTER

Her kan du se noen av våre gjennomførte og pågående prosjekter

Prosjekter overskrift h22

Nytt sykehus i Drammen (NSD)

Byggherre: Vestre Viken HF

Kunde: LINK arkitektur  

Areal: 111.440 m² BTA Somatikk: 88.400 m² Psykiatri: 23.000 m² Fotavtrykk: 27.000 m²

Kostnadsramme: Omtrent 11 mrd. kroner

Rolle: BIM ansvarlig ARK og PGs BIM koordinator

Hovedverktøy: ArchiCAD og Solibri Office

Prosjekt: Nytt sykehus i Drammen - NSD

Les mer ...

UiO, Livsvitenskap. Nybygg

Byggherre: Statsbygg

Kunde: Ratio arkitekter as

Ferdigstilles: 2024

Areal: 66 700 kvm

Kostnadsramme: 6,8 mrd kroner 

Rolle: BIM rådgiver for prosjekteringsgruppe

Hovedverktøy: Solibri Office

Les mer ...

Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum

Byggherre: Statsbygg

Kunde: Arkitektfirmaet Kleihues + Schuwerk og Rambøll

Ferdigstilles: 2019

Areal: ca 54.600 kvm

Kostnadsramme: ca 5,7 mrd. kr

Rolle: BIM ansvarlig ARK og BIM ansvarlig RIE

Hovedverktøy: Solibri Office og Revit

Prosjekt: PNN - Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum

Les mer ...

Tønsbergprosjektet

Byggherre: Sykehuset i Vestfold, Helse Sør-Øst

Kunde: LINK arkitektur  

Areal: Somatikkbygget på ca 33.000 m2 og Psykiatribygget på 11.406 m2

Kostnadsramme: Omtrent 2,7 mrd.

Rolle: BIM spesialist

Hovedverktøy: ArchiCAD og Solibri Office

Prosjekt: "Tønsbergprosjektet"

Les mer ...

Parkveien

Byggherre: Solon Eiendom

Kunde: Betonmast Boligbygg

Areal: Totalt BRA på 13663 kvm

Kostnadsramme totalentreprise: 235 MNOK

Rolle: BIM Koordinator for prosjekteringsgruppen

Hovedverktøy: Solibri Office

Prosjekt: "Parkveien" 

Illustrasjon: EVE Images  

Les mer ...

Vetland Skole

Byggherre: Undervisningsbygg

Kunde: A Bygg  

Areal: 2500 kvm

Kostnadsramme: ca 77 MNOK

Rolle: BIM Koordinator for prosjekteringsgruppen

Hovedverktøy: Solibri Office

Prosjekt: "Vetland Skole"

Les mer ...

BIM SPESIALISTENE

BIM SPESIALISTENE

Våre spesialister har erfaring som BIM koordinator fra flere tunge prosjekter, blant annet sykehus og offentlige prosjekter. Vi er uteksaminert som BIM-teknikere fra Fagskolen i Oslo og har praktisk erfaring i byggebransjen. Ved å kombinere erfaringer fra byggeplass med lidenskap for BIM, er vi med på å skape bedre samhandling og prosjekter.

Vi har fokus på effektiv prosjektgjennomføring, og har gode erfaringer med å følge opp og tilfredsstille BIM krav. I tillegg har vi fokus på faglig utvikling, samt dialog og erfaringsutveksling med andre aktører som jobber med BIM.

SELSKAPET

SELSKAPET

C3 BIM AS er et BIM rådgivningsselskap med kontor i Oslo sentrum, etablert av tre BIM spesialister i 2017.

Vi er din BIM Spesialist, der samhandling og digitalisering står i fokus. 

C3 BIM AS er en aktør med spesielt fokus på BIM som metode og vi ønsker å være en aktiv støttespiller for alle parter i bransjen for å identifisere, implementere og håndtere BIM teknologi og prosesser.

I det digitale skiftet kan vi med vår spisskompetanse være med på å skape bedre samhandling og prosjekter.

KONTAKT OSS

Fyll ut skjemaet under så tar en av våre spesialister kontakt med deg!

Husk å legge igjen et telefonnummer vi kan nå deg på

Schweigaards gate 34C, 0191 OSLO
Orgnr 918 616 098
Besøk bsN
Besøk bsN

Besøk bsN

Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.